Hans og Olaf Fysioterapi AS

Hans & Olaf Fysioterapi A/S

1967 – Hans & Olaf A/S startet opp på Bislet Bad med Hans Gunnari og Olaf Evjenth (se egen omtale) som grunnleggere.

1970 – Hans & Olaf A/S etablerte seg også i Torggata Bad i den delen av bygget som vender mot nåværende Henrik Ibsens gate.

1982 – Hans & Olaf A/S flytter innen Torggata Bad med en fysioterapiavdeling i 1.etasje og treningsavdeling i underetasjen mot Badstugata etter en omfattende ombyggning. I ombyggningsperioden holdt instituttet til i Christian Kroghs gate og Bislett Bad.

1989 – Hans & Olaf trekker seg tilbake fra aktiv instituttdrift. 1.juli 1989 overtok fire av terapeutene som arbeidet der, instituttdriften i Hans & Olaf Fysioterapi as. Det var Jørn Chr. Halvorsen, Jens Hvidsten, Roar Robinson og Truls Viddal. Truls flyttet til Skien i 1995. Jens trakk seg ut i 1999. Jørn Chr. solgte seg ut av selskapet i 2006. Roar står idag som eier både av Hans & Olaf Fysioterapi A/S og Torggata Bad Treningssenter A/S.

1995 – Instituttet flyttet fra underetasje og gateplan opp til 3.og 4.etasje av Torggata Bad. Manuellterapeutene fikk da egne kontorer og treningsavdelingen ble sterkt utvidet. Torggata Bad Treningssenter as ble formelt etablert sommeren 1998. Etter en innstramming av driften i 2002 disponerer i dag fysioterapiavdelingen og treningssenteret om lag 2000 kvadratmeter i 3. etasje.

Hans & Olaf Fysioterapi as har i alle år vært en utdanningsinstitusjon for fysioterpeuter som ønsket seg videreutdanning i manuellterapi. Fra midt på 1970-tallet til 1991 hadde instituttet mange terapeuter som hospiterte på instituttet i 3 år. Her fikk de undervisning og veiledning før de tok eksamen i regi av Norsk Fysioterapi Forbund. Olaf Evjent og Hans Gunnari var sentrale personer i utviklingen og gjennomføringen av utdanningen på nasjonalt og internasjonalt nivå. Videreutdanningen i manuellterapi skjer idag gjennom et 2-årig masterstudie ved Universitetet i Bergen. Nåværende eier Roar Robinson underviser ved studiet. 6 av ialt 24 studenter arbeider og får veiledning ved instituttet idag. I tillegg får 4 studenter som har tatt deler av sin utdanning i manuellterapi ved utenlandske universitet, sin veiledning fram til godkjenning ved instituttet. Hans & Olaf Fysioterapi as har – og er – det instituttet i landet der flest fysioterapeuter har fått sin videreutdanning i manuellterapi. Vi er svært bevisste på å fortsette dette arbeidet for å sikre at vi hele tiden holder et høyt falig nivå.

Instituttet har siden etableringen vektlagt at den fysikalske behandlingen må kombineres med trening for å få best resultat. Det har derfor alltid vært et godt treningstilbud i tilknytning til instituttet. Gunvald Jacobsen ledet i mange år denne delen. Med glimt i øyet og gode treningskunnskaper skapte han til et trivelig og folkelig miljø som ennå kjennetegner Torggata Bad Treningssenter as. Våre fysioterpeut Sigrid Hjall Thue viderefører denne tradisjonen under vårt motto DIN INNSATS – VÅR HJELP – BEDRE FORM!