Manuellterapeuter er primærkontakter og kan sykemelde

Det vil si at de kan undersøke og behandle pasienter uten henvisning fra lege. For å kalle seg manuellterapeut må fysioterapeuten også ha avlagt og bestått kurseksamen i radiologi og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser. Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring. Manuellterapeutene kan også:

  • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten og til fysioterapi.
  • henvise pasieter til radiologiske undersøkelser.
  • sykemelde pasienter med muskelskjellettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.
  • ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.
  • Manuellterapeuter arbeider i privat praksis, sykehus, på rehabiliteringssentre, ved trygdemedisinske poliklinikker, i kommunehelsetjenesten og innen forskning og fagutvikling. I tillegg er manuellterapeuter sentrale helseaktører i støtteapparatet til så vel lokale idrettslag som nasjonale landslag.

Les mer om manuellterapeuter i brosjyren til Norsk Fysioterapeutforbund her.