Priser

Egenandeler hos terapeuter med kommunal driftsavtale:

Manuellterapeut: Første konsultasjon og undersøkelse: 330,-.

Påfølgende konsultasjoner: 218,-

Priser hos terapeuter uten kommunal driftsavtale:

Manuellterapeut: Første konsultasjon og undersøkelse: 670,-.

Påfølgende konsultasjoner: 450,-

Se Norges Fysioterapeutforbunds takstplakat for mer informasjon om kommunale takster.