Utdanning i utlandet

Vi tar hvert år opp 4 studenter for ett års veiledning etter manuellterapiutdanning i utlandet.

Studenter i manuellterapi fra utlandet kan henvende seg til roar.robinson@hof.nhn.no ved forespørsel om praksisplass.

Hans & Olaf Fysioterapis veileder for studenter fra utenlandske universitet er Gustav Bjørke.

Det anbefales å gjøre en grundig undersøkelse av studieplan på de ulike studieplasser for å sikre at utdanningen gir grunnlag for godkjenning i Norge. Ta kontakt med Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT) ved Universitetet i Bergen http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-MANT for evt. mer informasjon.
Klikk her for å gå til NFFs sider om manuellterapiutdanning i utlandet.